Shop Event

De acht bewustzijnsgebieden

8-daagse studieweek in Rotterdam of online met Lama Jigmé Namgyal

(English below)

Lama Jigmé Namgyal geeft ook dit najaar een achtdaagse studieweek. De lessen zullen (met uitzondering van de vrijdagavond) in de ochtend plaatsvinden, waardoor er ruimte is om ‘s middags te reflecteren en te mediteren. Voor leden van Phuntsok Cho Ling en Centre Culturel Tibetain is het mogelijk de studieweek online te volgen. Het onderwerp is: de acht bewustzijnsgebieden.

In de boeddhistische filosofie wordt een uitleg gegeven over de acht bewustzijnsgebieden. Ze zijn een classificatie die is ontwikkeld in de traditie van de Yogacara-school van het boeddhisme. De acht bewustzijnsgebieden zijn de vijf zintuigen aangevuld met de geest, verontreinigingen van de geest en tenslotte kunzi namshe. Deze laatste is het grondbewustzijn, of opslagplaats van de geest, die de basis is voor de andere zeven en daarom de basis voor onze emoties en gedachten, ons geluk en lijden. Oorzaken, voorwaarden en onderlinge afhankelijkheid zijn nodig om dingen in de geest te laten opkomen; ze verschijnen niet zonder reden. Om onszelf van lijden te bevrijden, moeten we eerst de oorzaak van ons lijden begrijpen. Om de oorzaak van lijden te begrijpen, moeten we onze geest begrijpen en hoe de acht bewustzijnsgebieden met elkaar verbonden zijn.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Deelname: Weekend vr t/m zo; Midweek ma t/m vr; Volledig vr t/m vr 

Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17B, 3024 CL Rotterdam, Nederland

Tijden: vrijdag 9 oktober: 19.30 - 21.30 uur; 

zaterdag 10 t/m vrijdag 16 oktober: 10.00 - 13.00 uur 

Taal: Engels met mogelijk simultaanvertaling naar het Nederlands, neem voordat je je aanmeldt contact op met de organisatie als je afhankelijk bent van de vertaling.

Let op: er is geen lunch inbegrepen

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org

Prijzen

Deze prijzen zijn exclusief een donatie aan Lama Jigmé, welke je direct aan hem kunt geven. (geef bijvoorbeeld 25 euro aan het  eind van de week in een envelop, we zetten daarvoor een mandje klaar)

Reguliere prijzen, volledig: € 170, weekend: € 60, midweek € 110, online volledig € 110
Leden betalen, volledig: € 120, weekend € 40, midweek € 80, online volledig € 80

Kortingen zijn mogelijk, zie de opties bij aanmelding.

 

(ENGLISH)

Lama Jigmé Namgyal will give teachings during a eight day study week. The teachings are (except for the friday night) given in the mornings, so there will be a possibility to reflect and meditate in the afternoon. For members of Phuntsok Chö Ling and Centre Culturel Tibetain it is possible to attend the teachings online. The subject of the teachings is: the eight consciousnesses.

The eight consciousnesses are explained in the Buddhist philosophy. They are a classification developed in the tradition of the Yogacara school of Buddhism. The eight consciousnesses are the five senses supplemented by the mind, defilements of the mind and finally kunzi namshe. This last one is the ground consciousness, or storehouse of the mind, which is the basis for the other seven and therefore the basis for our emotions and thoughts, our happiness and suffering. Causes, conditions, and interdependence is necessary for things to arise in the mind; they don’t appear without reason. To free ourselves from suffering we need to first understand the cause of our suffering. To understand the cause of suffering we need to understand our mind and how the eight consciousnesses are interconnected.

 

Practical information

Date: Friday 9 until Friday 16 October 2020 

Participation: Weekend Fri/Sun; Midweek Mon/Fri; Full study week Fri/Fri

Location: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, The Netherlands

Time: Friday 9 October: 19.30 to 21.30h;

Saturday 10 until Friday 16 October:  10.00 to 13.00h

Language: English 

Other: No lunch is included 

For questions or comments, please contact: events@phuntsokcholing.org

 

Tickets

Please note that these prices do not include donation to Lama Jigmé, which is to be given directly to him (suggested donation: 25 euros)

Regular, full event: € 170, weekend: € 60, midweek € 110, online full event € 110
Members, full event: € 120, weekend € 40, midweek € 80, online full event € 80

Discounts are available for students or people with low income. For more information, check the options when you click for registration (= Aanmelden in Dutch).

TicketsAgenda