Shop Event

Retraite: De Beoefening van Chöd

Retraite

Tijdens een 10-daagse zomerretraite geeft Lama Jigmé Namgyal onderricht over de beoefening van Chöd. In het Tibetaans betekent Chöd letterlijk ‘doorsnijden’ en wordt beoefend als een krachtige methode om obstakels zoals onze eigen verstorende emoties, ook wel onze innerlijke vijanden genoemd, te doorsnijden.

Chöd omvat de totaliteit van het Mahayana onderricht. Succes in de beoefening laat de beoefenaar in de natuurlijke staat van rigpa verblijven, bevrijd van alle angsten.

In de overdrachtslijn van Dudjom Tersar Tröma Nagmo Chöd, die begint bij de grote meester Dudjom Lingpa, is Lama Jigmé Namgyal de vierde leraar. Een korte, ononderbroken lijn waardoor de lessen van deze lama rechtstreeks uit een authentieke bron komen.

De stadsretraite is te volgen voor iedereen die al eerder Chöd onderricht heeft ontvangen. Als dit niet het geval is, maar je wel voldoende kennis hebt over de basisprincipes van boeddhistische zienswijzen, ben je van harte welkom. Bij twijfel; neem gerust contact met ons op om te overleggen.

Het is zeldzaam om dit authentieke onderricht in Nederland te kunnen volgen. De retraite wordt eenmalig in onze stadslocatie gehouden, en is daarom een buitengewone mogelijkheid voor iedereen om zich (verder) te verdiepen in deze diepgaande en effectieve beoefening.

Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met Nynoshca via: nynoshca@gmail.com.

Praktische informatie
Deelname: het is alleen mogelijk om de hele retraite te volgen. Niet te volgen via webinar.
Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
Extra:
dagelijks vegetarische lunch inbegrepen
Aanmelden vóór 20 juli 2018

Hostels en hotels in de buurt van Phuntsok Chö Ling

Hotel Port

3-sterrenhotel

Pieter de Hoochweg 15

3024 BG Rotterdam

Op 5 minuten loopafstand van Phuntsok Chö Ling aan de Oostkousdijk en op 2 minuten loopafstand van metrostation Coolhaven.

Hotel Milano

3-sterrenhotel

's-Gravendijkwal 7-11

3021 EA Rotterdam

Gelegen in het centrum van Rotterdam, gevestigd in een monumentaal pand. Op 8 minuten loopafstand van Rotterdam Centraal Station. Vanaf Rotterdam CS is het 15 minuten met tramlijn 8 (richting Spangen) naar de halte Oostkousdijk. Deze tramhalte ligt op 1 minuut loopafstand van het centrum van Phuntsok Chö Ling.

Hotel Baan

2-sterrenhotel

Rochussenstraat 345A

3023 DH Rotterdam

Prachtig gelegen aan het water van de Coolhaven, met zicht op historisch Delfshaven. Op ongeveer 15 minuten loopafstand van metrostation Coolhaven en ongeveer 25 minuten lopen naar het centrum van Phuntsok Chö Ling.

Hostel Stayokay

Overblaak 85-87

3011 MH Rotterdam

Gevestigd in de wereldberoemde Kubuswoningen, vlakbij de gezellige Oude Haven. Vlakbij metrostation Blaak. Vanaf station Blaak is het nog 6 minuten met de metro naar metrostation Coolhaven. Vanaf daar is het 7 minuten lopen naar de Oostkousdijk.

Hostel Ani & Haakien

Coolsestraat 47-49

3014 LC Rotterdam

Op één minuut loopafstand van Rotterdam Centraal Station. Vanaf Rotterdam CS is het 15 minuten met de tramlijn 8 (richting Spangen) naar de halte Oostkousdijk. Deze tramhalte ligt op 1 minuut loopafstand van het centrum van Phuntsok Chö Ling.

 

//ENGLISH//

During a 10-day summer retreat, Lama Jigmé Namgyal teaches about the practice of Chöd. In Tibetan, Chöd literally means "cutting through" and is practiced as a skillful means to cut through obstacles, also referred to as inner enemies. They are our own disruptive emotions.

Chöd includes the totality of the Mahayana teachings. The success of the practice allows the practitioner to abide in the natural state of rigpa free from fear.

In the lineage of Dudjom Tersar Tröma Nagmo Chöd, which starts with the great master Dudjom Lingpa, Lama Jigmé Namgyal is the fourth teacher. A short, uninterrupted line through which the lessons of this lama come straight from an authentic source.

The retreat can be followed by anyone who has already received Chöd education. If this is not the case, but you do have sufficient knowledge about the basic principles of Buddhist views, you are most welcome. In case of doubt; please contact us to discuss.

It is rare to be able to follow this authentic teachings in the Netherlands. The retreat is held once in our city location and is therefore an extraordinary opportunity for everyone to (further) deepen in this profound and effective practice.

For questions and / or comments, please contact Nynoshca at: nynoshca@gmail.com

Practical information
Participation: only possible for the whole retreat. Not through webinar.
Language: English with simultaneous translation into Dutch
Other:
Vegetarian lunch is included (daily)
Register before 20 July 2018

Hostels and hotels in the neighbourhood of Phuntsok Chö Ling

Hotel Port

3-star hotel

Pieter de Hoochweg 15

3024 BG Rotterdam

At 5-minute walking distance of Phuntsok Chö Ling on the Oostkousdijk and 2-minute walking distance from subway station Coolhaven.

Hotel Milano

3-star hotel

's-Gravendijkwal 7-11

3021 EA Rotterdam

Located in the center of Rotterdam, in a monumental building. At 8-minute walking distance from Rotterdam Central Station. From Rotterdam CS is 15 minutes by tram 8 (direction Spangen) to stop Oostkousdijk. This tram stop is at 1-minute walk from the center of Phuntsok Chö Ling.

Hotel Baan

2-star hotel

Rochussenstraat 345A

3023 DH Rotterdam

Beautifully located at the water of the Coolhaven, with a view on historic Delfshaven. At about 15 minutes walk from Coolhaven metro station and about 25 minutes walk to the center of Phuntsok Chö Ling.

Hostel Stayokay

Overblaak 85-87

3011 MH Rotterdam

Located in the world famous cube houses, close to the charming Oude Haven. Near metro station Blaak. From Blaak station it is 6 minutes by metro to Coolhaven. From there it is a 7-minute walk to the center of Phuntsok Chö Ling.

Hostel Ani & Haakien

Coolsestraat 47-49

3014 LC Rotterdam

A one minute walk from Rotterdam Central Station. From Rotterdam CS it is 15 minutes by tram 8 (direction Spangen) to the Oostkousdijk stop. This tram stop is at 1-minute walk from the center of Phuntsok Chö Ling.

 

 

 

Tickets

Agenda