Shop Event

Eight Verses for Training the Mind

Studieochtend met Lama Jigmé Namgyal

//ENGLISH BELOW//

In deze cyclus van 8 studieochtenden zal Lama Jigmé Namgyal een toelichting geven op de korte tekst: 'Eight verses for training the mind'. Dit is de vierde studieochtend, waarin het vierde vers het onderwerp is.
Naast de uitleg zal hij ook praktische instructies geven over hoe dit te integreren in het dagelijkse leven. De studieochtend is toegankelijk voor iedereen, leden en niet-leden van Phuntsok Chö Ling, ongeacht achtergrond of religie. De ochtenden kunnen als serie en ook afzonderlijk gevolgd worden. Er is ook ruimte om vragen te stellen.


Acht verzen om de geest te trainen

Deze korte tekst heeft in de loop van de geschiedenis veel aandacht gekregen van vele grote meesters. Z.H. Jigme Phuntsok Rinpoche beschouwde deze tekst als de belangrijkste instructie onder alle Dharmaleringen die hij deelde.

De Acht verzen voor het trainen van de geest kunnen enorme voordelen opleveren voor de beoefening van zowel het Sutrayana- als het Tantrayana-onderricht. De eerste zeven verzen van de Acht verzen voor het trainen van de geest behandelen de beoefeningen die verband houden met het cultiveren van het methodeaspect van het pad, zoals mededogen, altruïsme en de aspiratie om Boeddhaschap te bereiken. Het laatste vers behandelt de beoefeningen die gericht zijn op het cultiveren van het wijsheidsaspect van het pad.

Tijdens acht zaterdagen geeft Lama Jigmé Namgyal ons de kans om hierover een diepgaand begrip te krijgen met daarbij praktische instructies die we toe kunnen passen in ons dagelijks leven.


Praktische informatie
LET OP: Voor leden van PCL of CCT is deze lezing ook online te volgen via webinar. Als je geen lid bent, is het verzoek van Lama Jigme om de lezing in de tempel te volgen. In dien dat niet mogelijk is neem dan eerst contact met ons op.*

Prijzen: Niet-leden betalen 24 euro per ochtend. Kortingen zijn mogelijk, zie keuzes bij aanmelding.
Tijd: Zaal is open om 09.00 uur. Start om 09.30 uur.Taal: Engels met simultaanvertaling naar nederlands
Plaats: Oostkousdijk 17b Rotterdam - Delfshaven.
* Meer informatie: events@phuntsokcholing.org

 

//ENGLISH//

In this seminar on Saturday morning, Lama Jigmé Namgyal will explain the short text: 'Eight verses for training the mind'. In addition to the explanation, he will also give practical instructions on how to integrate this into daily life.

Eight verses for training the mind

This short text was paid high attention by many great masters throughout history. H.H. Jigme Phuntsok Rinpoche regarded this text as the principal instruction among all the Dharma teachings he imparted. 

The Eight Verses for Training the Mind can bring tremendous benefits to the practice of both Sutrayana teachings and Tantrayana teachings. The first seven verses of the Eight Verses for Training the Mind deal with the practices associated with cultivating the method aspect of the path such as compassion, altruism, aspiration to attain buddhahood. The last verse deals with the practices that are directed toward cultivating the wisdom aspect of the path.

During these eight Saturdays Lama Jigmé Namgyal will give us the opportunity to gain a thorough understanding with practical instructions to apply in our daily life.

Practical information
NOTE: For members of PCL or CCT, this lecture can also be followed online via webinar. If you are not a member, Lama Jigme's request is to attend the lecture in the temple. If this is not possible, please contact us.*

Prices: Non-members pay 24 euros per morning. Discounts are possible, see choices when registering.
Time: Room is open at 9 a.m. Starts at 9.30 am
Location: Oostkousdijk 17b Rotterdam - Delfshaven.
More information: events@phuntsokcholing.org

 

 

TicketsAgenda